Non-ferro metalen

Onder non-ferro metalen verstaan we dus alle metalen die niet magnetsich zijn, of dus geen of weinig ijzer bevatten. Wij maken een onderscheid tussen:

Al deze soorten kopen wij aan en hebben hun eigen dagprijs, voor prijzen graag telefonisch contact opnemen.Door onze sterke afzetmarkt kunnen wij steeds de beste dagprijzen van non-ferro's aanbieden!!! Wij proberen deze soorten zoveel mogelijk te sorteren wat het recycleren ervan sterk bevorderd.